Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Strona główna

Strona głównaJesteś w dziale:
Ilustracja do informacji: Światowy Dzień FAS Ilustracja do informacji: Domowe Zasady Ekranowe Ilustracja do informacji: Pięciobój Profilaktyczny Ilustracja do informacji: Akcja informacyjna w szkołach Ilustracja do informacji: Kampania Społeczna #Nierozerwalni

Światowy Dzień FAS

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).

Domowe Zasady Ekranowe

Nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na temat nadużywania urządzeń ekranowych.

Pięciobój Profilaktyczny

Juz po raz trzeci ruszył Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny. Bierze w nim udział 7 świetlic z naszego miasta.

Akcja informacyjna w szkołach

Z uwagi na coraz powszechniejsze używanie przez dzieci i młodzież tzw. e-papierosów Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom wspiera działania związane z szeroko rozumianą polityką antynikotynową prowadzone w...

Kampania Społeczna #Nierozerwalni

Kampania Społeczna #Nierozerwalni realizowana jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

AKTUALNOŚCI

Harmonogram dyżurów specjalistów

PROSIMY O TELEFONICZNE UZGADANIANIE GODZIN SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI
 
 
Pan Mirosław Popielecki (psycholog)
prowadzi zajęcia grupowe w formie online tel.: 601 054 025
 
Pani Monika Górska (psychoterapeuta)
prowadzi zajęcia grupowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, sala nr 12 (wymagany wcześniejszy kontakt z prowadzącą tel.:605 533 885)
 

Zielonogórska kampania "zaFAScynuj się ciążą bez alkoholu" - spot radiowy

Miasto Zielona Góra partnerem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Ciąża bez alkoholu"

Kampania „Ciąża bez alkoholu” prowadzonej jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach Narodowego Programu Zdrowia. 
Jej celem jest propagowanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka w życiu płodowym.
Udział w kampanii jest wynikiem działań Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, które od lat stara się przybliżyć temat szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, czego konsekwencją może być Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) lub Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).
 
 
Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!
 
 
Światowy Dzień FAS 09.09.2020 r.
 
Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).
Światowy dzień FAS zwany też Dniem Świadomości FAS jest obchodzony corocznie na całym świecie 9 września (09.09 – zestawienie dziewiątek pochodzi od dziewięciu miesięcy ciąży). Oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym, ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom szkodliwości skutków picia alkoholu w czasie ciąży i jego negatywnego wpływu na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy rozwój dziecka.
 
Dostrzegać niedostrzegalne. Historia, która tworzy teraźniejszość
 
Historia Światowych Dni FAS rozpoczęła się w lutym 1999 r., kiedy trójka rodziców wychowujących dzieci z FAS - Bonnie Buxton, Brian Philcox z Toronto w Kanadzie oraz Teresa Kellerman z Tuscon w USA zadali sobie pytanie: „Czy gdyby rodzice wychowujący dzieci z FAS na całym świecie zebrali się razem, o 9 godzinie 9 dnia 9 miesiąca roku i powiedzieli światu, by pamiętano, że podczas 9 miesięcy ciąży kobieta nie powinna pić alkoholu, to świat by ich posłuchał?” Odpowiedni apel zamieszczony został w Internecie i bardzo szybko zaczęły przyłączać się do niego kolejne osoby, miasta, kraje. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. O godzinie 9.09 rozbrzmiały dzwony w tamtejszym kościele zachęcając do minuty refleksji. Przy udziale wolontariuszy idea ta zaczęła się rozprzestrzeniać na całym świecie, by w 2004 roku trafić także do Polski. Z każdym rokiem zaczęło przybywać środowisk i państw, które podejmowały różnorodne działania zwiększające społeczną świadomość konieczności zachowywania abstynencji w czasie ciąży.
 
Kampania „Ciąża bez alkoholu”
 
Na podstawie prowadzonych badań możemy stwierdzić, że: spożycie alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta; ponad połowa lekarzy ginekologów nie informuje swoich pacjentek, u których stwierdza ciążę o konieczności zaprzestania picia alkoholu w tym okresie; alkohol ze względu na swoją toksyczność jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u rozwijającego się płodu przejawiających się uszkodzeniem mózgu i Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz wadami wrodzonymi. Ma to swoje konsekwencje w dalszym życiu, wpływając w istotny sposób na problemy zdrowotne dziecka, problemy w uczeniu się i trudności w zachowaniu. 
Stąd hasło kampanii: „Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!”.
 
O co chodzi z tym FASD?
 
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. FASD charakteryzują: uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów). Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią, zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy, relacjami z ludźmi i przestrzeganiem norm społecznych.
 
Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego wstępują również prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu; dysmorfie twarzy. Badania populacyjne szacujące rozpowszechnienie FASD przeprowadzone wśród polskich dzieci w wieku od 7 do 9 lat wskazują na występowanie FASD nie mniej niż w 20 przypadkach na 1000 dzieci.
 
Podejmij działanie!
 
Dołącz do społeczności osób promujących ciążę bez alkoholu i rozpowszechniających informację o destrukcyjnym jego wpływie na dziecko rozwijające się w łonie matki. Zamieść na swoim portalu oznaczenie #ciazabezalkoholu. Będzie to widoczny znak przyłączenia się do kampanii oraz do wspólnych obchodów Światowego Dnia FAS – 9.09.2020r. Jeśli jesteś kobietą w ciąży wykonaj własne zdjęcie z charakterystycznym ułożeniem rąk w kształcie serca na brzuchu (jest to graficzny symbol towarzyszący naszej Kampanii) oraz zamieść je na Facebooku lub Instagramie z tym samym oznaczeniem #ciazabezalkoholu. Wrzesień jest Miesiącem Świadomości FASD! Niech nasze wspólne działanie przez cały ten czas przyczyni się do wzrostu świadomości i zmiany postaw społecznych oraz będzie wyrazem solidarności z osobami cierpiącymi na Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Niech świat o tym usłyszy!
 
 
 

Spot radiowy zielonogórskiej kampanii "Przeciwko pijanym kierowcom"

Kampania

Zielonogórska kampania "Przeciwko pijanym kierowcom". W ramach akcji powstanie wystawa edukacyjno – informacyjna dotycząca problemu pijących kierowców, która odbędzie się w dniach 17-31 sierpnia br. - przed ratuszem zostanie ustawionych 13 dwustronnych prezenterów zawierających materiały dotyczące ww. zagadnienia. Wystawa przypomni również historię niepełnosprawnego Michała, który walcząc o bezpieczeństwo na drogach sam zginął potrącony przez pijanego kierowcę.
 

Uwaga

Pomoc ofiarom przemocy domowej

Spot

Wyniku zakupu usług na rok 2020

Zakup usług w 2020 r.

Al-Anon

 
 

Alkogogle i Narkogogle

  Zapraszamy placówki oświatowe oraz szkoły nauki jazdy do wypożyczenia Narkogogli oraz Alkogogli wraz z "Przewodnikiem po programie FATAL VISION z zestawem ćwiczeń"
 
 
 
 

Dbam o zdrowie Mamy, Taty i swoje!

Rozpoczęcie kampanii "Dbam o zdrowie, Mamy, Taty i swoje!"  Spotkanie z nauczycielami i omówienie zagadnień kampanijnych.
 

List do pierwszoklasistów

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w trosce o bezpieczeństwo uczniów klas pierwszych, przygotowało list do Rodziców z informacją o zagrożeniach, na jakie  mogą być narażone ich dzieci w codziennym życiu.                        
W kopercie oprócz listu i załącznika informującego o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, znalazły się również ulotki, które zwracają uwagę na kwestię przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, świadomego rodzicielstwa, uzależnień od środków psychoaktywnych, informujące o prawach dziecka.
Nasze działanie, uzgodnione z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych, objęło 24 szkoły i około 1450 rodziców uczniów klas pierwszych.
 
 
 

Certyfikat

List Bp Tadeusza Lityńskiego

Sto dni abstynencji na 100 - lecie Niepodległości

Przedstawiamy Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, w którym Bp Tadeusz Bronakowski zaprasza wszystkich do podjęcia zobowiązania: "Sto dni abstynencji na 100 - lecie Niepodległości" .
Inicjatywa ta rozpoczyna się 4 sierpnia i trwa do 11 listopada.
 
 

Konferencja "Zrozumieć dziecko z FASD..."

Z uwagi na duże zaintresowanie Konferencją z przykrością informujemy, że lista uczestników jest zamknieta.
 
 

Stojaki profilaktyczne

Chcąc przybliżyć mieszkańcom naszego miasta wiedzę na temat szkód wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, stosowania przemocy oraz poinformować o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom ustawiło w wielu urzędach            i instytucjach miejskich tzw. „stojaki profilaktyczne” zawierające materiały informacyjne na temat uzależnień oraz miejsc, gdzie zainteresowani mogą otrzymać profesjonalną pomoc.

Celem przedsięwzięcia jest dotarcie do jak najszerszego grona osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy lub osób mających  w swoim otoczeniu taką osobę.

 

„Stojaki profilaktyczne” zostały umieszczone w następujących miejscach Zielonej Góry:

1. MOPS, ul. Długa 13

2. Wydziały Urzędu Miasta:

-ul. Podgórna 22

-ul. Zachodnia 63a (Wydział Oświaty)

-ul. Grottgera 7 (Wydział Spraw Obywatelskich)

-ul. Dąbrowskiego 41

-ul. Sienkiewicza 8 a (Wydział Komunikacji)

3. ul. Westerplatte 23 (Centrum Biznesu)

4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Batorego 126a

5. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, ul. Wojska Polskiego 9

6. Noclegownia dla Bezdomnych Osób, ul. Bema 38

 

Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce i województwie lubuskim. Cechy zjawiska i systemu pomocy

Pragnąc przybliżyć i jednocześnie zaprezentować tematykę dotyczącą używania substancji psychoaktywnych dnia 15 grudnia 2017 r. odbyło się - w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze - spotkanie profilaktyczne z autorami podręcznika pod nazwą „Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce i województwie lubuskim. Cechy zjawiska i systemu pomocy” .
Treść publikacji odnaleźć można w placówkach oświatowych, terapeutycznych, miejskiej bibliotece oraz siedzibie Biura i PTZN w Zielonej Górze.
Ideą spotkania było przekazanie informacji i jednocześnie prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów wynikających ze  stosowania substancji psychoaktywnych.
W programie spotkania znalazły się również prezentowane i omawiane przez praktyka: program wczesnej interwencji Fred goes net oraz program terapeutyczny CANDIS.
 

kompetencje = wiedza + umiejętności + postawy

W miesiącach: październik - listopad - grudzień 2017 r. odbyło się, siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze - 6 spotkań w formie warsztatów edukacyjno – rozwojowych dot. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie   w szczególności z problemem alkoholowym  pod nazwą kompetencje = wiedza + umiejętności + postawy, których adresatami byli pedagodzy i nauczyciele zielonogórskich szkół.
Zajęcia prowadziła Pani Alicja Czeszyk - specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- Certyfikat PARPA ; absolwentka Studium I i II Stopnia Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia Niebieska Linia; realizatorka programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie  Pogotowie Niebieska Linia, Instytut Psychologii Zdrowia; zawodowa kuratorka sądowa z 22 – letnią praktyką pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.
Zakres tematyczny warsztatów obejmował:
1. Wokół zjawiska przemocy w rodzinie:
2. Strategie udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie.
3. Strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Warsztaty ukończyło 28 osób. uczestnicy, którzy ukończyli warsztaty otrzymali zaświadczenia o zdobytych kompetencjach.

 

Podziękowanie