Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Strona głównaGalerieGALERIA - 2016 rokJesteś w dziale:

GALERIA - 2016 rok

2016 rok

Konferencja "Poszukiwanie modelu diagnozy i pomocy dzieciom z FASD"

Dnia 2 grudnia 2016 roku w godz. od 10.00 do 15.00 w Auli C Kampusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze odbyła się konferencja nt. „Poszukiwanie modelu diagnozy i pomocy dzieciom z FASD”.
Honorowym patronatem objęli konferencję: Pan Prezydent Janusz Kubicki, Pani Wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Pan Tadeusz Kuczyński, a także Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Krzysztof Brzózka.
Konferencje uroczyście otworzyła pani Wiceprezydent Wioleta Haręźlak, wyrażając uznanie wobec działań Biura w podejmowaniu tak ważnej społecznie tematyki. W konferencji wystąpili zaproszeni z różnych miejsc Polski prelegenci prezentujący wysoki poziom specjalizacji w dziedzinie FASD. Przedstawili oni główny temat konferencji w różnych aspektach. Omówili medyczne i zdrowotne konsekwencje ekspozycji dziecka w łonie matki na alkohol, wynikające z tego trudności rozwojowe, specyfikę leczenia i terapii dziecka matki pijącej alkohol w czasie ciąży oraz różne formy pomocy rodzinie dziecka z FASD.
Grudniowa konferencja, podobnie jak ta organizowana przez nas w czerwcu otrzymała bardzo pozytywne opinie zarówno od odbiorców, jak i występujących na niej prelegentów. Podkreślany był bardzo wysoki poziom merytoryczny konferencji, dobra jej organizacja i zadbanie o wszelkie drobiazgi. W tym miejscu bardzo dziękujemy Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, który użyczył nam sali oraz rzetelnie wywiązał się ze wszystkich ustaleń organizacyjnych.
Na zakończenie wręczane były certyfikaty uczestnictwa w konferencji.
 

Galeria zdjęć: Konferencja FASD II 14

Podsumowanie Kampanii ZTU

Dnia 28 października o godz. 10.00 2016r. w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, przy ul. Długiej 5 odbyła się uroczystość zielonogórskiego podsumowania ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno- edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W uroczystości wzięli udział: pan Piotr Adamski koordynator kampanii ZTU, pani Lidia Gryko Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza", Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych – Renata Hołysz gospodarz miejsca.
Na tegoroczną galę przybyło wyjątkowo dużo zaproszonych uczniów i nauczycieli, łącznie przybyło ponad 130 osób.
W tegorocznej edycji kampanii, której hasłem było „Dobra opieka- udany start w dorosłość” wzięły udział aż 34 zielonogórskie szkoły (19 szkół podstawowych i 15 szkół gimnazjalnych) oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza.
W gronie ogólnopolskich laureatów konkursu „Pod dobrą opieką” znalazło się 49 uczniów
z naszego miasta. Nagrodę główną zdobyła Antonina Michałowska uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych z zielonogórskiego Zespołu Szkół Plastycznych.
Liczba osób nagrodzonych w konkursie ogólnopolskim z poszczególnych szkół:
5 osób
SP nr 22
PSP Przylep
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zespole Szkół Plastycznych
4 osoby
PSP nr 7
3 osoby
Gimnazjum  nr 1
SP  nr 21 w Zespole Edukacyjnym 3
Gimnazjum nr  2
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 9
2 osoby
SP nr 5 w Zespole Edukacyjnym nr 1
SP nr 15
SP nr 17
SP nr 1
Gimnazjum nr 10
Szkoła Podstawowa nr 25 w Zespole Edukacyjnym nr 5 w Ochli
1 osoba
SP nr 27 w Zespole Edukacyjnym nr 7
Gimnazjum nr 5 w Zespole Edukacyjnym nr 1
Katolicka Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Katolickich
Szkoła Gimnazjalna w Zespole Szkół Katolickich
 
 
W tym roku Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych ogłosiło także szereg konkursów dla szkół w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w tym konkurs na nakręcenie filmu profilaktycznego.
W konkursie dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na nakręcenie krótkiego filmiku profilaktycznego pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nadesłano 2 filmiki:
 • z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół Ekologicznych
  im. Unii Europejskiej
 • ze Szkoły Podstawowej nr 6
Oba filmy zostały nagrodzone.
W konkursach zielonogórskich nagrodzono wielu uczniów, którym podczas gali zostały wręczone nagrody i dyplomy.
Konkurs dla klas 1-3 SP
Recepty z zaleceniami dla Toli i/lub Tymka z przychodni o nazwie „Właściwa opieka
Lp.
Szkoła
Liczba prac nagrodzonych
 1.  
Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
19
 1.  
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
12
 1.  
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Jana Brzechwy w Zespole Edukacyjnym nr 6 w Przylepie
9
 1.  
Szkoła Podstawowa nr 15
4
 1.  
Szkoła Podstawowa nr 24 w Drzonkowie
w Zespole Edukacyjnym nr 4
2
 1.  
Katolicka Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Katolickich
2
 1.  
Szkoła Podstawowa nr 1
1
Łącznie
49
 
 
Konkurs dla klas 4-6 SP
„Dobre sposoby na trudne emocje”
Lp.
Szkoła
Liczba prac nagrodzonych
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
11
 
Szkoła Podstawowa nr 1
6
 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
1
 
Szkoła Podstawowa nr 24 w Drzonkowie
w Zespole Edukacyjnym nr 4
1
 
Katolicka Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Katolickich
1
Łącznie
20
 
 
Konkurs dla klas 1-3 Gimnazjum
„Pozytywne i negatywne ograniczenia mojej wolności”
Lp.
Szkoła
Liczba prac nagrodzonych
 
Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1
10
 
Szkoła Gimnazjalna w Zespole Szkół Katolickich
3
 
Gimnazjum nr 2
2
 
Gimnazjum nr 7 im. UNICEF
1
 
Gimnazjum nr 5 w Zespole Edukacyjnym nr 1
1
 
Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Akademickich
1
Łącznie
18
 
 
Wszyscy autorzy nagrodzonych prac otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
 
Uroczysta gala była także okazją, aby wyróżnić szkoły najbardziej zaangażowane w tegoroczną edycję kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Szkołom zostały przyznane nagrody finansowe w kwotach 1500 złotych i 1000 złotych. Nauczycielom wskazanym przez poszczególne szkoły wręczono certyfikaty uznania za ich wkład dydaktyczny w propagowanie wśród młodych ludzi w ramach kampanii ZTU właściwych postaw, zdrowia i wolności od używek.
Łącznie wręczono   certyfikatów.
Nazwa Szkoły
Liczba zaangażowanych
nauczycieli
Szkoła Podstawowa nr 1
9
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Edukacyjnym nr 1
4
3
4
5
6
Szkoła Podstawowa nr 14
4
9
4
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
4
Szkoła Podstawowa nr 24 w Drzonkowie w Zespole Edukacyjnym nr 4
26
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Jana Brzechwy w Zespole Edukacyjnym nr 6 w Przylepie
2
Szkoła Podstawowa nr 27 w Starym Kisielinie w Zespole Edukacyjnym nr 7
3
Szkoła Podstawowa nr 25 w Zespole Edukacyjnym nr 5 w Ochli
5
Gimnazjum nr 1
6
Gimnazjum nr 2
4
2
Gimnazjum nr 6
5
Gimnazjum nr 8 im. Jana Pawła II w Zespole Edukacyjnym nr 3
3
Gimnazjum nr 7 im. UNICEF
6
Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Akademickich
19
Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1
3
Gimnazjum nr 14 w Zespole Edukacyjnym nr 6 w Przylepie
3
Gimnazjum nr 13 w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Drzonkowie
3
Zespole Szkół Katolickich
5
 
 
Pani Pełnomocnik Renata Teodorczyk wręczyła także certyfikaty osobom z lokalnej społeczności naszego miasta, które wsparły działania kampanijne ZTU prowadzone już po raz 15 przez Biuro Pełnomocnika
ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Certyfikaty, jako podziękowanie za zaangażowanie w organizację przedsięwzięć i wsparcie udzielone organizatorom kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł otrzymali:
 • Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra Pani Wioleta Haręźlak
 • Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Lidia Gryko
 • Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Katarzyna Łasińska
 • Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze Pani Barbara Bogacz-Szczepańska
 • Pani Elżbieta i Ireneusz Sawiccy ze Studia Piosenki „Rezonans” z Domu Harcerza
 • Dyrektor Szkoły Tańca „Gracja” Pani Dominika Górska-Jabłońska
 
 

Galeria zdjęć: ztu 18

Przegląd ZTU

Dnia 13.10.2016 r. w godzinach 10.00-11.00, w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Podgórnej 50 odbył się Przegląd Filmów ZTU oraz wystawa prac plastycznych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, organizowane przez Biuro Pełnomocnika
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze.
Głównym celem imprezy było zwrócenie uwagi młodzieży na błędne modele wychowawcze rodziców, wzmacniające skłonność dzieci do zachowań ryzykownych, w tym do sięgania
po alkohol i inne używki.
Podczas przeglądu zaprezentowany został film profilaktyczny nadesłany przez klasę IV c,
z opiekunem panią Grażyną Brzóską z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze. To on otrzymał główną nagrodę- voucher dla klasy o wartości 200 zł, do wykorzystania w Pizzerii Da Grasso. Podczas Przeglądu dzieci, młodzież i opiekunowie mieli możliwość obejrzenia wszystkich nadesłanych prac plastycznych  i wyboru spośród nich tych, które ich zdaniem zasłużyły na nagrodę. Tym samym zebrani na widowni uczniowie przyznali pięć Nagród Publiczności:
 • dwie nagrody (artykuły plastyczne) za prace grupowe:
 •  w konkursie „Recepty z zaleceniami dla Toli /i Tymka z przychodni o nazwie Właściwa Opieka” otrzymali uczniowie  klasy I w SP nr 17
 • w konkursie: „Dobre sposoby na trudne emocje” otrzymali uczniowie
  z klasy V a w SP nr 7 w Starym Kisielinie,
 • trzy nagrody indywidualne (gry planszowe) w każdym z trzech konkursów:
 • uczeń klasy IV c w SP nr 1,
 • uczeń klasy III b w SP nr 15
 • uczennica klasy III b w Gimnazjum nr 10.
 
Łącznie na Przegląd Filmów ZTU przybyło ponad 200 osób.
Atrakcją imprezy był występ grupy tanecznej Tabassco Break Rebels. Uczestnicy mieli nie tylko możliwość obejrzenia występu, ale także wzięcia w nim udziału. Najodważniejsi wystąpili przed publicznością.
 

Galeria zdjęć: Przeglad ZTU 18

Postaw na Rodzinę

Dnia 27 września 2016 r. w Biurze Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się podsumowanie kampanii „Postaw na Rodzinę”. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki miejskich przedszkoli nr 39, nr 22, nr 10, nr 30, Zespołu Edukacyjnego nr 6 oraz Stowarzyszenia „Nasza Łężyca” i sołectwa Jany. Na nasze zaproszenie odpowiedziała również Pani Lidia Gryko, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Galeria zdjęć: Postaw na Rodzine 4

Dzień FAS

Dnia 9.09.2016 r. w godzinach 9.00-11.00 w Zielonej Górze, przy Amfiteatrze odbył się Festyn z okazji obchodów Światowego Dnia FAS, którego organizatorem było Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Podczas dwóch godzin wspólnie spędzonego czasu, dzieci, młodzież i dorośli mieli możliwość uczestniczenia w grach i zabawach związanych z profilaktyką FAS. Szczególną atrakcją było dekorowanie oraz puszczanie przygotowanych wcześniej latawców symbolizujących dzieci z FAS, które, gdy je dobrze prowadzić mogą „wzbić się w górę”, czyli właściwie rozwinąć. Dzieci z przedszkoli i klas 1-3 miały za zadanie wykonać szereg zadań, podczas których poprzez zabawę uczyły się, że każda ilość alkoholu w ciąży szkodzi jeszcze nie narodzonemu dziecku. Nagrodą za wykonane zadania były dla dzieci baloniki, wata cukrowa oraz zabawa z bańkami mydlanymi, które poprzez swoje szybkie pękanie symbolizowały utracone marzenia matki w ciąży o zdrowym dziecku, wraz z wypitą przez nią butelką alkoholu. Dla młodzieży wyświetlony został film o tematyce FAS oraz przygotowane były konkurencje opieki nad małym dzieckiem w alko i narkogooglach. Młodzież wzięła również udział w akcji ulicznej, w ramach której wykonywała napisy na chodniku w pobliskim parku przy użyciu przygotowanego szablonu z hasłem: „W CIĄZY ALKOHOLU KROPELKA, TO DLA DZIECKA SZKODA WIELKA”. Łączna liczba osób przybyłych z różnych  instytucji oświatowych wyniosła 156 osób plus ich opiekunowie. Przy stoisku biura, można było otrzymać ulotki i broszury informacyjne o FASD i wynikających z tego zagrożeń

Galeria zdjęć: FAS festyn 2016 21

Czas na sport

Dnia 25.06.2016 r. Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyło w Festynie „Czas na sport” zorganizowanym przez zielonogórski MOSiR. Organizatorzy zapewnili uczestnikom szereg atrakcji: występy grup tanecznych i wokalnych. Głównym punktem programu był bieg na 5 i 10 kilometrów. Pracownicy naszego Biura zorganizowali dla najmłodszych uczestników festynu szereg atrakcji, m.in. tunel animacyjny ze słodkościami, chustę animacyjną, czy slalom z piłeczką na łyżce. Na każdego śmiałka czekała nagroda. Sobotni festyn okazał się idealnym rozpoczęciem wakacji. Było dużo radości i udanej zabawy.
 
Wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy bezpiecznych wakacji!
 

Galeria zdjęć: Czas na sport 3

Konferencja FASD

Konferencja obyła się dnia 23 czerwca 2016 roku, w Auli C Kampusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze.
 
Honorowym patronatem objęli konferencję: Pani Wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Pan Tadeusz Kuczyński, a także Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Krzysztof Brzózka.

Galeria zdjęć: FASD 2016 16

Dzień Zapobiegania Narkomanii 2016

Dnia 16.06.2016 r. Biuro Pełnomocnika uczestniczyło w happeningu, który został zorganizowany na terenie LOPiT (Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii) z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. W tym roku Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze realizuje projekt pn. „Profilaktyka 2016” obejmujący zajęcia profilaktyczne w zielonogórskich placówkach oświatowych, kampanię informacyjną oraz wspomniany happening, który był finałem akcji. Podczas happeningu, młodzież z zielonogórskich szkół oraz zaproszeni goście podziwiali występy artystyczne, uczestniczyli w konkursach, grach i zabawach. Na wszystkich gości czekało ognisko i grill.
 

Galeria zdjęć: Dzień Zapobiegania Narkomanii 2016 7

Dzień Dziecka

Dnia 04.06.2016 Biuro Pełnomocnika uczestniczyło w Miejskim Dniu Dziecka orgaznizowanym przez Zgraną Rodzinę i Zielonogórski Ośrodek Kultury. Organizatorzy wraz z wieloma zielonogórskimi instytucjami zaplanowali szereg atrakcji m.in.: naukę tańca, malowanie twarzy, występy artystyczne, zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne i kulinarne.
Pracownicy naszego Biura oraz młodzież z „Pracowni Twórczych Poszukiwań” również zaplanowali wiele zabaw. Dzieci wspólnie z rodzicami bawili się przy chuście animacyjnej, maluszki pokonywały kolorowy tunel ze słodkościami, każdy mógł spróbować sił w rzucie surowym jajem oraz sprawdzić się w rzucie do kosza. Biuro przygotowało wiele upominków i niespodzianek dla najmłodszych. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy. Młodzież z „Pracowni” wykazała się prawdziwym talentem plastycznym. 
 

Galeria zdjęć: Zgrana Rodzina 2016 5

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Dnia 1 czerwca 2016 r. Biuro Pełnomocnika brało udział w działaniach profilaktycznych w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki połączonego z obchodami Dnia Dziecka. Działania te zorganizowane zostały przez Komendę Miejską Policji oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM.
Na zielonogórskim deptaku obecni byli także przedstawiciele Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii, MCKiE „Dom Harcerza” oraz pracownicy MOPS.
Policjanci wspólnie z obecnymi instytucjami pomocowymi prowadzili działania prewencyjne pn. ,,Profilaktyka, a Ty” podczas których zwrócono szczególną  uwagę na problem uzależnień od środków psychoaktywnych oraz ich negatywny wpływ na kondycję psychofizyczną. Miały one również na celu edukację w obszarze rozpoznawania sytuacji zagrożeń, podejmowania profilaktyki, wskazanie możliwości pomocy specjalistycznej w sytuacji pojawiania się problemów, a także promowanie oddziaływań psychoterapeutycznych.
Prowadzone działania profilaktyczne połączone były z obchodami Dnia Dziecka. Przygotowano różne atrakcje, w których dzieci z radością i uśmiechem brały udział. Na specjalnie przygotowanych stoiskach dzieci wykonywały różne prace plastyczne, brały aktywny udział w grach i zabawach.
Pracownicy biura rozdawali dzieciom balony, długopisy, smycze a dorosłym ulotki i broszury dotyczące zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi, informowali oni także o poradach dostępnych w siedzibie Biura.
 

Galeria zdjęć: Ogólnopolski Głos Profilaktyki 6