Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2018 r.

Propozycje Komisji Konkursowej

W dniu 15 lutego 2018 r. zebrała sie Komisja Komnkursowa opiniująca oferty złożone w odpowiedzi na Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach 2 celu operacyjnego: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:
 
Komisja Konkursowa została powołana w składzie:
  1. Pani Lidia Gryko - Przewodnicząca Komisji,
  2. Pani Aleksandra Frąckowiak - Zastępca Przewodniczącej
  3. Pan Bogdan Kowol - Sekretarz Komisji,
  4. Pani Lucyna Poźniak – Członek Komisji,
  5. Pan Krzysztof Niemiec – Członek Komisji nieobecny na posiedzeniu Komisji Konkursowej
 
Na realizację zadań przewidzianych Konkursem zaplanowano 32 000,00 zł
 
Na Konkurs wpłynęło 5 ofert złożonych przez 2 oferentów na łączną kwotę finansowania 46 400,00 zł.
Komisja Konkursowa zaproponowała dofinansowanie ofert na kwotę 28 850,00 zł.
 
 
 
 
Oferent
 
Nazwa zadania
Propozycja finansowania w roku 2018
 
1
 
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (w tym DDA) od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
1
 
 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 
 
Grupa terapeutyczna" Aktywnie trzeźeieję"
 
 
5 200,00 zł
1
 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 
Grupa Terapeutyczna "Pomagam mojemu dziecku trzeźwieć"
 
5 200,00 zł
1
 
 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 
 
Zajęcia maratonowe "Trening Kostruktywnych Zachowań"
 
4 410,00 zł
 
 
1
 
 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 
 
Leczenie osób  uzaleznionych od alkoholu w warunkach Odziału Dziennego
 
14 040,00 zł
 
2
 
Prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć superwizyjnych dla pracowników placówek lecznictwa odwykowego
 
2
 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 
Zajęcia superwizyjne
 
0,00 zł